Suomeksi in English på svenska
Palvelut
Pal­ve­lu­ha­ke­mis­to
Asu­mi­nen »
Maa­seu­tu­pal­ve­lut
Si­vis­tys­pal­ve­lut »
Lo­mak­keet »
Sosiaali- ja terveyspalvelut »
Tekninen toimi
» Jä­te­huol­to
» Kaa­voi­tus »
» Kau­ko­läm­pö
» Kiin­teis­töt
» Lii­ken­ne­väy­lät
» Vesi- ja viemärilaitos »
» Matonpesupaikat Frikoolissa ja Kasalassa
» Ve­neen­las­ku­pai­kat
» Puistot ja yleiset alueet
Ravinto- ja puhtauspalvelut »
Rakennusvalvonta ja ympäristötoimi »
Palo- ja pelastustoimi
Sa­ta­mat »
Taksat ja maksut »
Jouk­ko­lii­ken­ne »
Palvelut > Tekninen toimi > Liikenneväylät

Liikenneväylät

Tekninen toimi vastaa kunnan vastuulla olevien liikenneväylien ylläpidosta:
kaavatiet 28 km
muut tiet 7 km
kevytväylät 2.5 km
veneväylät 42 km
KADUT JA TIET
Teiden aurauksesta, liukkaudentorjunnasta, pölynsidonnasta, ja lanauksesta huolehtivat ostopalveluna määrävuosittain teknisen toimen kilpailuttamat ulkopuoliset urakoitsijat.

Vuonna 2015-2018 kyseisenä urakoitsijana toimii Jarno Ruohomäki, p. 040 700 8518.
Yksityistiet
Yksityistieasioista, mm. yksityistieavustuksista, päättää teknisen lautakunnan alainen tiejaosto, jonka esittelijänä toimii kunnanrakennusmestari Veikko Kallio puh. 044 7246 342.

Yksityistieavustukseen on oikeutettu yksityistie, jonka varrella on vähintään yksi vakinaisessa asuinkäytössä oleva kiinteistö. Avustettavan tieosuuden pituuden tulee olla vähintään 400 m. Vuonna 2017 avustettavia yksityisteitä on 89 kpl, yhteensä 118,9 km, avustussumma on 358 € / km, tiejaos 2.112017 1 §.

Yksityistiet -hanke aloittaa tiekuntien ongelmien ratkaisun
Suomen Metsäkeskuksessa on aloitettu tiekuntien aktivoimiseen ja yksityisteiden tehokkaampaan hoitoon tähtäävä EU hanke. Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat useat yksityisteitä käyttävät tai niitä hoitavat organisaatiot, joilla on kiinnostusta kehittää alueellista yksityistieverkostoa. Hanke toimii Varsinais-Suomen sekä Satakunnan maakuntien alueella.
Hankkeen projektipäällikkö Petri Lähteenmäki toivottaa tiekunnat mukaan yhteistyöhön.
Tiekunnat joilla on vaikeuksia tiekunnan hallinnoinnissa tai esim. suunnittelevat laajempaa tienperusparannusta voivat ottaa yhteyttä Petriin.
Hän lupaa avustaa kaikissa tienhoitoon liittyvissä ongelmissa. : etunimi.sukunimi@metsakeskus.fi
Hanke järjestää, myös yksityisteiden hoidon koulutuksia ja seminaareja syksystä 2018 alkaen.

VENEVÄYLÄT JA -REITIT
Merikarvian rannikon pienvenereittikarttasarjaa (Pori-Kasala)on myynnissä kunnanvirastolla ja Galleria Vanhassa Savussa (Varvintie 13) niiden aukioloaikoina. 5-osaisen kartan hinta on 20€.
Päivitetty 17.5.2018 - Tulostettava versio -
 
 
 Merikarvian kunta • Kauppatie 40, 29900 Merikarvia • puh. 044 7246 333 • etunimi.sukunimi@merikarvia.fi