Tämä sivu on tulostettu Merikarvian kunnan internet-sivuilta (www.merikarvia.fi)Palvelut > Tekninen toimi > Kaavoitus

Kaavoitus

Kunnanhallitus vastaa Merikarvialla kaavoituksen valmistelusta. Kaavoitusohjelma sisältää kaavoitushankkeet, jotka on tarkoitus käynnistää yhden-kahden vuoden kuluessa kaavoitusohjelman hyväksymisestä. Kunnanhallitus tekee kaavoituksen käynnistämisestä jokaisen kaavahankkeen osalta erillisen päätöksen.
 Merikarvian kunta • puh. 044 724 6333 • etunimi.sukunimi@merikarvia.fi