Suomeksi in English på svenska
Palvelut
Pal­ve­lu­ha­ke­mis­to
Asu­mi­nen »
Elinkeino- ja maaseutupalvelut
Si­vis­tys­pal­ve­lut »
Lo­mak­keet »
Sosiaali- ja terveyspalvelut »
Mystikki - Merikarvian kierrätyspaja
Tekninen toimi »
Ravinto- ja puhtauspalvelut »
Rakennusvalvonta ja ympäristötoimi »
Palo- ja pelastustoimi
Sa­ta­mat »
Taksat ja maksut
» Ra­ken­nus­val­von­ta­mak­sut
» Vesi- ja viemärimaksut
» Satama- ja venepaikkamaksut
» Päi­vä­hoi­to­mak­sut
» Il­ta­päi­vä­ker­ho­mak­sut
» Eko­mak­su
» To­ri­paik­ka­mak­sut
Jouk­ko­lii­ken­ne »
Kirkolliset palvelut »
Palvelut > Taksat ja maksut

Taksat ja maksutSatamamaksutaksa.pdf (PDF-dokumentti, 62 kt)
Venepaikkamaksut.pdf (PDF-dokumentti, 5 kt)
Koululaisten iltapäiväkerhomaksut (PDF-dokumentti, 7 kt)
Koululaisten iltapäiväkerhotoiminta kuuluu Ylikylä-Ahlströmin koulun alaisuuteen, ja sitä tarjotaan koulupäivinä klo 12.00 – 17.00. Osallistumisoikeus on ensisijaisesti ensimmäisen ja toisen vuosiluokan
oppilailla ja erityisoppilailla. Myös muilla alakoulun oppilailla on mahdollisuus osallistua iltapäiväkerhon toimintaan, mikäli ryhmässä on tilaa.
Sivistyslautakunta vahvistaa iltapäiväkerhomaksut lukuvuodeksi
kerrallaan. Huoltajien toivotaan ilmoittavan lapsensa iltapäiväkerhoihin viimeistään koulun alettua, mutta ilmoittautua voi myös kesken lukuvuotta.

Iltapäiväkerhomaksut
Maksu peritään jokaiselta sellaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu
iltapäivätoimintaan. Oppilaan huoltajat ilmoittavat etukäteen, kuinka monena päivänä kuukaudessa oppilas tulee osallistumaan iltapäivätoimintaan. Osallistumismaksut ovat 1 – 10 päivältä 20 € ja yli 10 päivältä 40 €.

Jos iltapäivätoimintaa tarjotaan alle kymmenenä päivänä kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Jos
oppilas ei sairautensa vuoksi voi osallistua iltapäivätoimintaan yli kymmenenä päivänä, maksusta peritään vain puolet. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksusta peritään puolet.

Tilapäisistä iltapäivätoimintaan osallistumisen keskeytymisestä seuraavista maksualennuksista päättää sivistystoimenjohtaja. Maksua voidaan erillishakemuksesta alentaa tai siitä voidaan kokonaan luopua, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset
näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä. Varsinaiseen iltapäivä-toimintaan osallistumisesta ei voida periä muita maksuja. Erillishake-mukseen perustuvista maksualennuksista päättää sivistyslautakunta, ja päätöstä varten pyydetään lausunto sosiaalitoimelta.
Torimaksut ja -säännöt.pdf (PDF-dokumentti, 652 kt)
Päivitetty 30.6.2010 - Tulostettava versio -
 
 
 Merikarvian kunta • Kauppatie 40, 29900 Merikarvia • puh. 044 7246 333 • etunimi.sukunimi@merikarvia.fi