Tämä sivu on tulostettu Merikarvian kunnan internet-sivuilta (www.merikarvia.fi)Palvelut > Sivistyspalvelut > Merikarvia-Siikaisten kansalaisopisto > Taiteen perusopetus Siikaisissa

Taiteen perusopetus Siikaisissa

K Ä S I T Y Ö K O U L U

Merikarvia-Siikainen kansalaisopistossa toimii kaksi käsityön taiteen perusopetuskurssia Siikaisten kudonta-asemalla Heikintalossa. Toinen ryhmä aloitti syksyllä 2016. Opiskelu käsityökoulussa on opetussuunnitelmaan perustuvaa, tavoitteellista ja vuosittain etenevää. Opintojen aikana tutustutaan lukuisiin erilaisiin käsityömateriaaleihin, opetellaan käyttämään erilaisia työkaluja sekä perehdytään monenlaisiin käsityötekniikoihin.

Aloitusryhmässä on 7-10 -vuotiaita siikaislaisia ja merikarvialaisia lapsia. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa, kaksi oppituntia kerrallaan kouluvuoden työaikoina. Yhden oppitunnin pituus on 45 minuuttia. Opetus muodostuu noin kuuden viikon eriaiheisista kursseista vuodessa, joiden vetäjinä toimivat asiantuntijaopettajat.

Lisätietoja käsityökoulusta antaa Taru Hollmen, p. 040 553 9154
Merikarvia-Siikaisten kansalaisopisto


 Merikarvian kunta • puh. 044 724 6333 • etunimi.sukunimi@merikarvia.fi