Suomeksi in English på svenska
Palvelut
Pal­ve­lu­ha­ke­mis­to
Asu­mi­nen »
Maa­seu­tu­pal­ve­lut
Si­vis­tys­pal­ve­lut
» Päivähoito ja esiopetus
» Pe­rus­kou­lu
» Lu­kio
» Merikarvia-Siikaisten kansalaisopisto
  Taiteen perusopetus alkoi Siikaisissa
  Avoin yliopisto
  Opiskeluinfo syksy 2018
» Kir­jas­to »
Lo­mak­keet »
Sosiaali- ja terveyspalvelut »
Tekninen toimi »
Ravinto- ja puhtauspalvelut »
Rakennusvalvonta ja ympäristötoimi »
Palo- ja pelastustoimi
Sa­ta­mat »
Taksat ja maksut »
Jouk­ko­lii­ken­ne »

Avoin yliopisto

Avoin yliopisto-opetus järjestetään yhteistyössä yliopistojen kanssa alueellisten koulutustarpeiden mukaan. Opetus toteutetaan yliopistojen tiedekuntien opetussuunnitelmien mukaisesti. Opetus vastaa sisällöltään, vaatimustasoltaan ja opettajien pätevyyden osalta yliopistoissa annettua tutkinto-opetusta.
Avoin yliopisto-opetus
Avoin yliopisto-opetus on tarkoitettu kaikille pohjakoulutuksesta riippumatta. Opetus vastaa sisällöltään ja vaatimustasoltaan yliopistoissa järjestettävää tutkinto-opetusta.
Avoimet yliopisto-opinnot aloitetaan perusopinnoista. Perusopintojen suorittamisen jälkeen on mahdollista joissakin oppiaineissa jatkaa aineopintoihin. Opintokokonaisuuksien lisäksi on mahdollista suorittaa yksittäisiä opintojaksoja sekä yleis,- kieli- ja viestintäopintoja.
Avoimina yliopisto-opintoina suoritetut opintojaksot ja opintokokonaisuudet ovat yliopistotutkintojen osia. Jos opiskelija hakeutuu yliopiston tutkinto-opiskelijaksi hän voi yleensä sisällyttää avoimina yliopisto-opintoina suoritetut opinnot osaksi tulevaa tutkintoaan. Mahdollisuus opintosuoritusten sisällyttämiseen muiden yliopistojen tutkintoihin on opiskelijan itsensä selvitettävä. Avoimina yliopisto-opintoina suoritetut opinnot eivät suoraan oikeuta yliopisto-opintojen jatkamiseen yliopistossa. Yliopistoon voi kuitenkin hakeutua joko päävalinnan tai erillisvalinnan (niin kutsuttu avoimen yliopiston väylä) kautta avoimessa yliopisto-opetuksessa suoritettujen opintojen perusteella. Käytännössä mahdollisuudet ja valintakriteerit vaihtelevat yliopistoittain ja tiedekunnittain.
Ennen opetuksen alkamista opiskelija ilmoittautuu aina kahteen organisaatioon: opetusta järjestävään kansalaisopistoon/työväenopistoon sekä sen yliopiston avoimeen yliopistoon, jonka opetuksesta on kyse. Suoritetuista opinnoista opintorekisteriotteen/todistuksen antaa aina opetuksesta vastaavan yliopiston avoin yliopisto. Opiskelu avoimessa yliopistossa on maksullista. Opintomaksu sisältää opetuksen järjestämisestä aiheutuvat kustannukset ja ko. yliopiston perimän opintokohtaisen maksun. Opintojaksojen ja -kokonaisuuksien hinnat vaihtelevat oppiaineen, toteutustavan, opetuksen järjestäjän ja yliopiston mukaan. Lisäksi oppimateriaaleista voi aiheutua lisäkustannuksia opiskelijalle.

Avoin yliopisto-opetus Kansalais- ja työväenopistossa:
- ikärajoja tai pääsyvaatimuksia ei ole
- voi tutustua yliopisto-opintoihin
- voi hankkia opiskelutaidollisia valmiuksia ja suorittaa valmiiksi yliopisto-opintoja, jos aikoo hakeutua yliopiston tutkintokoulutukseen
- voi laajentaa tai syventää työelämässä tarvittavaa ammatillista osaamista tai hankkia työelämän edellyttämän lisäpätevyyden
Päivitetty 8.7.2015 - Tulostettava versio -
 
 
 Merikarvian kunta • Kauppatie 40, 29900 Merikarvia • puh. 044 7246 333 • etunimi.sukunimi@merikarvia.fi