Suomeksi in English på svenska
Palvelut
Pal­ve­lu­ha­ke­mis­to
Asu­mi­nen »
Elinkeino- ja maaseutupalvelut
Si­vis­tys­pal­ve­lut
» Päivähoito ja esiopetus
» Pe­rus­kou­lu
» Lu­kio
» Merikarvia-Siikaisten kansalaisopisto »
» Kir­jas­to
  Kirjaston perimät maksut
Lo­mak­keet »
Sosiaali- ja terveyspalvelut »
Mystikki - Merikarvian kierrätyspaja
Tekninen toimi »
Ravinto- ja puhtauspalvelut »
Rakennusvalvonta ja ympäristötoimi »
Palo- ja pelastustoimi
Sa­ta­mat »
Taksat ja maksut »
Jouk­ko­lii­ken­ne »
Kirkolliset palvelut »
Palvelut > Sivistyspalvelut > Kirjasto > Kirjaston perimät maksut
« Edellinen | Seuraava »

Kirjaston perimät maksut

Satakirjastot on 18 Satakunnan kaupungin- ja kunnankirjaston yhteistietokanta. Satakirjastoihin kuuluvat: Eura, Eurajoki, Harjavalta, Honkajoki, Huittinen, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Kokemäki, Luvia, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori, Rauma, Siikainen, Säkylä ja Ulvila.

Käyttösäännöt ovat yhteiset kaikissa Satakirjastoissa.
Käyttö- ja lainausoikeus
Kirjasto on kaikille avoin julkinen palvelu. Kirjaston käyttöoikeus on kaikilla, jotka noudattavat käyttösääntöjä. Käyttöoikeus sisältää oikeuden käyttää kirjaston palveluja ja yleisötiloja.

Lainausoikeutta varten tarvitaan kirjastokortti. Kirjastokortin saa esittämällä henkilötunnuksella varustetun henkilötodistuksen ja ilmoittamalla yhteystietonsa. Alle 15-vuotias saa kirjastokortin huoltajan tai täysi-ikäisen vastuuhenkilön kirjallisella suostumuksella. Päiväkoti, koulu, muu laitos tai yhteisö voi saada yhteisökortin, jota varten tarvitaan nimetty vastuuhenkilö. Ensimmäinen kirjastokortti on maksuton ja sen saa kaikista Satakirjastoista.
Asiakas tarvitsee tunnusluvun päästäkseen Internetin välityksellä omiin lainaustietoihinsa tai asioidessaan automaateilla. Tunnusluvun saa kirjastosta lainaajaksi rekisteröitymisen yhteydessä tai myöhemmin henkilöllisyytensä todistettuaan.
Käyttäjän tietosuoja
Kirjastolla on oikeus käyttää henkilötunnusta lainaajarekisterissään Henkilötietolaki 523/1999, 13 §). Asiakkailta, joilla ei ole Suomen henkilötunnusta, riittää syntymäajan ilmoittaminen. Kaikki asiakkaaseen ja hänen asiointiinsa liittyvä tieto on luottamuksellista. Rekistereiden tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Asiakkaalla on henkilötietolain mukaan oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja kirjaston lainaajatietoihin on tallennettu. Lainaajarekisterin rekisteriseloste on nähtävillä kirjastoissa ja kirjastojen www-sivuilla.

Asiakkaalla on halutessaan mahdollisuus siihen, että hänen tai taattavan henkilötiedot tarkastetaan aina lainaustapahtuman yhteydessä.
Käyttäjän vastuu
Kirjastokortti on henkilökohtainen ja kirjastokortin omistaja on vastuussa kortillaan tai takaamallaan kortilla lainatusta aineistosta.

Osoitteen ja nimen muutoksesta on ilmoitettava kirjastoon. Myös kirjastokortin katoamisesta on ilmoitettava kirjastoon välittömästi. Asiakas ei ole vastuussa aineistosta, joka on lainattu kadonneella kortilla katoamisilmoituksen jälkeen.

Kirjasto ei ole korvausvelvollinen, mikäli lainattu tallenne vahingoittaa asiakkaan laitteita. Joissakin kirjastoissa on käytössä palautusluukku; lainojen palautus luukkuun tapahtuu asiakkaan omalla vastuulla.

Lainaus, lainojen uusiminen ja varaaminen

Yleinen laina-aika on neljä (4) viikkoa.
Poikkeukset yleisestä laina-ajasta: lehdet sekä DVD:t ja videot kaksi (2) viikkoa. Kirjasto voi määrätä muitakin laina-aikoja harkintansa mukaan.

Laina-aika päättyy eräpäivänä, kun kirjasto suljetaan.

Lainojen enimmäisämäärä voi olla korkeintaan 150 lainaa, joista
•cd-levyjä korkeintaan 30 kpl
•dvd-levyjä korkeintaan 10 kpl
•konsolipelejä korkeintaan 10 kpl
•cd-äänikirjoja korkeintaan 10 kpl
•blu-ray-levyjä korkeintaan 10 kpl

Lainojen jakautumisesta eri tallennemuotoihin päättää Satakirjastot-johtoryhmä.

Kuvatallenteiden lainauksessa noudatetaan Valtion elokuvatarkastamon määräämiä ikärajoja.

Lainat voi uusia kahdeksan (8) kertaa, mikäli niihin ei ole varauksia. Uusimisen voi tehdä kirjastossa, puhelimitse tai Internetin kautta.

Kirjaston aineistoa voi varata. Varaaminen on maksullista. Varauksen voi tehdä kirjastossa, puhelimitse tai Internetin kautta. Varattu aineisto on noudettava 7 aukiolopäivän kuluessa saapumisilmoituksen lähettämisestä.

Maksut ja aineiston korvaaminen

Kirjastojen aineiston käyttö kirjastossa ja lainaaminen on maksutonta. Maksullista on: •aineiston varaaminen
•kaukolainaus
•uusi kirjastokortti kadonneen tilalle.

Eräpäivän jälkeen palautetusta aineistosta peritään myöhästymismaksu sekä palautuskehotuksista ja perintätoimenpiteistä aiheutuneet kulut. Myöhästymismaksu peritään myös siinä tapauksessa, että lainojen uusiminen ei ole onnistunut verkkokirjaston käyttökatkoksen tai muun teknisen häiriön takia.

Kadonnut tai vahingoittunut aineisto on korvattava maksamalla siitä kirjaston määräämä hinta.

Palauttamatta jääneen aineiston sekä siihen liittyvien maksamattomien maksujen laskutuksesta ja perinnästä vastaa aineiston omistava kirjasto.

Lainaus- tai käyttöoikeuden menetys
Lainausoikeuden menettää kaikissa Satakirjastoissa, mikäli jättää jossakin niistä •lainat palauttamatta tai •maksut maksamatta.

Lainausoikeuden saa takaisin •palauttamalla tai korvaamalla lainat ja
•maksamalla kertyneet maksut.
Lainausoikeuden menettää, mikäli maksuja on yli 10 euroa.

Osittainen tai täydellinen käyttökielto tai käyntikielto on seurauksena:
•kirjaston omaisuuden tahallisesta turmelemisesta
•kirjaston toiminnan ja asiakkaiden häiritsemisestä

Käyttö- tai käyntikiellon määrää kirjaston johtaja tai hänen valtuuttamansa kirjaston työntekijä. Kielto annetaan vähäisemmissä tapauksissa suullisesti, muuten kirjallisesti. Ennen kiellon antamista osapuolille varataan mahdollisuus tulla kuulluksi.
==Kaukopalvelu
Satakirjastoista puuttuvaa aineistoa välitetään muista kirjastoista noudattaen kaukopalvelusääntöjä ja lainan antaneen kirjaston ehtoja. Kaukopalvelusta peritään maksu ja asiakkaalla tulee olla lainausoikeus.
Voimassaolo
Jokainen Satakirjastoihin kuuluvan kirjaston johtava viranhaltija tai toiminnasta vastaava luottamuselin on hyväksynyt nämä käyttösäännöt ja ne ovat voimassa 1.1.2010 lähtien.
Satakirjastojen maksut 1.1.2017 alkaen
Varaus on maksuton.
Noutamatta jätetty varaus 1€.
Myöhästymismaksu on aikuisten aineistosta 0,25€/laina/kalenteripäivä, enintään 7€/laina

Lasten ja nuorten osastojen aineistosta peritään vain huomautusmaksut.
Huomautukset ja lasku
1. huomautusmaksu 1,50€ lähetetään viikko eräpäivän jälkeen, varatuista päivä eräpäivän jälkeen
2. huomautus 3€ lähetetään 4 viikkoa eräpäivän jälkeen.

Laskutuslisä 12€. Lasku lähetetään 8 viikkoa eräpäivän jälkeen ja se sisältää 1. ja 2. huomautusmaksun. Lasku on perimiskelpoinen.

Satakirjastot perivät maksamattomia maksuja tehostetusti kerran vuodessa. Tällöin asiakkaan velkasaldon tulee olla 0€, muutoin seuraa lainauskielto.
Päivitetty 27.12.2016 - Tulostettava versio -
 
 
 Merikarvian kunta • Kauppatie 40, 29900 Merikarvia • puh. 044 7246 333 • etunimi.sukunimi@merikarvia.fi