Tämä sivu on tulostettu Merikarvian kunnan internet-sivuilta (www.merikarvia.fi)Matkailu ja vapaa-aika > Merikarvianjoki

Merikarvianjoki

Merikarvianjoki on maamme ensimmäinen vaelluskalajoki, jonka suualueelle on perustettu vapaaehtoisesti laaja, viiden kilometrin päähän avomerelle ulottuva verkkokalastuskieltoalue. Tämä takaa kaloille esteettömän nousun Merikarvian-jokeen. Täällä eivät nousukalat törmää jokisuissa tavallisesti oleviin lukemattomiin verkkoihin ja rysiin. Tervetuloa Merikarvianjoelle!

Lue lisää:
www.merikarvianjoki.fi
 Merikarvian kunta • puh. 044 724 6333 • etunimi.sukunimi@merikarvia.fi