Tämä sivu on tulostettu Merikarvian kunnan internet-sivuilta (www.merikarvia.fi)Info > Yhdistyksiä > Metsästys-, kalastus-. maamiesseurat > Köörtilän kalastuskunta

Köörtilän kalastuskunta

puheenjohtaja
Tommila Veikko
050 591 0027
Luvan hinta 15 €/vuosi (merialue)
 Merikarvian kunta • puh. 044 724 6333 • etunimi.sukunimi@merikarvia.fi