Tämä sivu on tulostettu Merikarvian kunnan internet-sivuilta (www.merikarvia.fi)Info > Yhdistyksiä > Metsästys-, kalastus-. maamiesseurat > Alakarvian Metsästysseura ry

Alakarvian Metsästysseura ry

puheenjohtaja
Marttila Mika
040 548 8731
sihteeri
Marttila Eija
0400 564 322
Uusi puheenjohtaja on Mika Marttila, 040 5488731 ja sihteeri Eija Marttila, 0400 564322.
RAUHOITUKSET JA METSÄSTYS
Rauhoitusalueet
- Satamalahti, Killeskerin lahti, Puukkokarin lahti, Kalafjälli, 200 metriä Syylöön reunaa

Lajikohtaiset rauhoitukset: metso ja naarasteeri. Kauris on kokonaan rauhoitettu. Ourassa ovat kanalinnut kokonaan rauhoitettuja. Muut lajit riistanhoitopiirin rauhoitusten mukaan.
Alakarvian metsästysseuran pankkiyhteys: FI93 1122 3006 1008 17
- vesilinnustusmaksu 42 € /kausi
- vierasmaksu maametsästykseen 10 €/päivä (seuran jäsenen mukana)
Metsästys Ourassa:
- kanalinnut ovat rauhoitettuja
- vesilinnustus 20.8. alkaen

 Merikarvian kunta • puh. 044 724 6333 • etunimi.sukunimi@merikarvia.fi