Suomeksi in English på svenska
Info
Ti­las­to­tie­to­ja
Kart­to­ja
His­to­riaa »
Kunnan talous
Han­kin­nat
Yh­dis­tyk­siä »
Merikarvian kylätoiminta »
Pohjoinen portti Selkämeren kansallispuistoon
Krookan maisemahistoriallinen selvitys 8/2010
Merikarvia - experiences by sea and river
Info > Hankinnat

Hankinnat

Merikarvian kunnalla on hankintoja koskeva yhteistoimintasopimus Porin kaupungin kanssa. Sen mukaisesti Porin kaupungin hankintapalvelut-yksikkö kilpailuttaa yhteishankintasuunnitelman mukaiset hankinnat ja kukin yhteistoiminnassa mukana oleva sopijaosapuoli päättää jokaisen kilpailutuksen osalta erikseen yhteishankintaan osallistumisesta. Yhteishankintoja varten kunta on KuntaPro Oy:n ja KL-Kuntahankinnat Oy:n osakas.
Pienhankinnat
Mikäli hankittava hyödyke ei kuulu edellä mainitun yhteishankintasopimusten mukaisen yhteishankinnan piiriin, hankinta toteutetaan niin sanottuna erillishankintana. Erillishankinnat kilpailuttaa asianomainen toimielin.

Pienhankintoihin sovelletaan Merikarvian kunnassa seuraavia hankintamenettelyjä:

1) Arvoltaan alle 1000 euron suuruiset hankinnat
- Pyritään vertailemaan eri toimittajien hintoja tai pyytämään useampia joko suullisia tai kirjallisia tarjouksia, mutta hankinta voidaan tehdä myös ilman tarjousvertailua.
- Hankinnasta ei tarvitse tehdä erillistä viranhaltija tai toimielinpäätöstä, jolloin hyväksyminen tapahtuu hyödykkeen ja laskun vastaanottamisen sekä laskun hyväksymisen ja kirjaamisen yhteydessä.

2) Arvoltaan yli 1000 euron mutta alle 2.500 euron hankinnat
- Hankinnasta pyydetään joko suulliset tai kirjalliset tarjoukset vähintään kolmelta toimittajalta.
- Hankinnasta tehdään kirjallinen hankintapäätös viranhaltija- tai toimielinpäätöksenä (hallintopäätös).

3) Arvoltaan yli 2.500 euron mutta alle 30.000 euron hankinnat
- Hankinnasta pyydetään kirjalliset tarjoukset vähintään kolmelta toimittajalta.
- Hankinnasta tehdään kirjallinen tarjousvertailu ja hankintapäätös viranhaltija- tai toimielinpäätöksenä (hallintopäätös).

Hankinnoista vastaavat viranhaltijat:
Tekninen toimi: tekninen johtaja Risto Lehtonen, p. 044 7246 341
Sivistystoimi: sivistysjohtaja Jari Kosma, p. 044 7246 321
Muut hankinnat: hallintopäällikkö Olli Rajala, p. 044 7246 301
Vuoden 2017 investoinnit (PDF-dokumentti, 6 kt)
Päivitetty 27.4.2017 - Tulostettava versio -
 
 
 Merikarvian kunta • Kauppatie 40, 29900 Merikarvia • puh. 044 7246 333 • etunimi.sukunimi@merikarvia.fi