Tämä sivu on tulostettu Merikarvian kunnan internet-sivuilta (www.merikarvia.fi)Hallinto > Lautakunnat > Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta vastaa kunnan teknisen toimen hallinnosta , väestönsuojelusta, kiinteistöistä, satamista, liikenneväylistä, yksityisteistä, yleisistä alueista, jätehuollosta , vesi- ja viemärilaitoksesta, ravinto- ja siivouspalveluista sekä investointien toteutuksesta.
»Tekninen toimi
Jäsenet
Altti Vanhatalo, pj.varalla Tapani Paasimäki
Eeva Uusimäki, vpj.varalla Anna-Kaisa Jaakkola
Liisa Aittakarivaralla Nina Anttila
Jorma Kenttävaralla Sakari Herranen
Tapani Koivutalovaralla Vesa Ylineva
Päivi Mäkinenvaralla Paula Nygård
Jouni Ojamovaralla Kari Koistinen
Mika Sinervävaralla Jorma Tuppurainen
Sandra Tähkänenvaralla Johanna Lemmenranta

Kh:n edustajaTommi Salminen

9 jäsentä
Teknisen lautakunnan tiejaosto
Teknisen lautakunnan erillinen tiejaosto vastaa yksityistieavustusten jakamisesta ja niiden käytön valvonnasta sekä muista jaoston ratkaisuvaltaan kuuluvista yksityistieasioista. Jaosto käsittelee yksityistielaissa tielautakunnalle kuuluvat tehtävät.
Tiejaoston jäsenet
Tapani Paasimäki, pj.Matti Alinen
Paula Nygård, vpj.Päivi Mäkinen
Liisa AittakariNina Anttila
Jorma KenttäMika Sinervä

4 jäsentä
 Merikarvian kunta • puh. 044 724 6333 • etunimi.sukunimi@merikarvia.fi