Suomeksi in English på svenska
Hallinto
Kunnallisia sääntöjä
Kun­nan­val­tuus­to
Kun­nan­hal­li­tus
Lau­ta­kun­nat
» Si­vis­tys­lau­ta­kun­ta
» Opisto-kulttuurilautakunta
» Vapaa-aikalautakunta
» Tekninen lautakunta
» Ra­ken­nus­lau­ta­kun­ta
» Tar­kas­tus­lau­ta­kun­ta
» Kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­ta
» Merikarvian kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto
Esityslistat ja pöytäkirjat »
Si­don­nai­suu­sil­moi­tuk­set
Tie­to­suo­ja­se­los­teet
Suunnitelmia ja selvityksiä
Hallinto > Lautakunnat > Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta vastaa kunnan hallinnon ja talouden tarkastamisesta. Lautakunta valmistelee kunnanvaltuuston päätettäväksi hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat valtuustokaudeksi valitun Audiator Oy:n tilintarkastajan kanssa. Samalla lautakunta arvioi ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Lautakunta antaa havainnoistaan arviointikertomuksen valtuustolle.
Jäsenet
Mikko Kivilahti, pj.varalla Hannu Peltomäki
Pirjo Koivukorpi, vpj.varalla Marika Uimaluoto
Liisa Aittakarivaralla Pirjo Kuuskeri
Veli Tuominenvaralla Juhana Tornikoski
Päivitetty 26.6.2017 - Tulostettava versio -
 
 
 Merikarvian kunta • Kauppatie 40, 29900 Merikarvia • puh. 044 7246 333 • etunimi.sukunimi@merikarvia.fi