Suomeksi in English på svenska
Hallinto
Kunnallisia sääntöjä
Kun­nan­val­tuus­to
Kun­nan­hal­li­tus
Lau­ta­kun­nat
» Si­vis­tys­lau­ta­kun­ta
» Opisto-kulttuurilautakunta
» Vapaa-aikalautakunta
» Tekninen lautakunta
» Ym­pä­ris­tö­lau­ta­kun­ta
» Tar­kas­tus­lau­ta­kun­ta
» Kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­ta
» Merikarvian kunnan vanhusneuvosto
Esityslistat ja pöytäkirjat »
Merikarvian kuntastrategia
Hallinto > Lautakunnat

Lautakunnat

Sivistyslautakunta vastaa päivähoito-, esiopetus, perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelujen sekä ohjatun koululaisten iltapäivätoiminnan järjestämisestä kuntalaisille.

Sivistyslautakunnan esittelijänä ja sihteerinä toimii vs.sivistysjohtaja Jari Kosma.
Jäsenet
Heidi Laaksonenvaralla Annina Luotonen
Hannele Oksanen, vpj.varalla Nina Anttila
Sari Norrgård, pj.varalla Heli Haavisto
Juha Grönroosvaralla Jukka Heikintalo
Kari Leppänenvaralla Ilkka Walli
Jarmo Mikkolavaralla Mikko Rinne
Teemu Salminenvaralla Tommi Salminen
Mari Seppälävaralla Hanna-Leena Mattila
Maija Tervakangasvaralla Pirjo Koivukorpi
Kh:n edustaja Päivi Heinonen

9 jäsentä
Opisto-kulttuurilautakunta vastaa kansalaisopisto- palvelujen järjestämisestä Merikarvian ja Siikaisten kunnissa sekä kulttuuri- ja kirjastopalvelujen järjestämisestä Merikarvian kunnassa. Merikarvian kansalaisopistoa koskevia asioita käsiteltäessä lautakunnassa on viisi jäsentä Merikarvialta ja kaksi jäsentä Siikaisista. Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen järjestämisestä päättävät ainoastaan lautakunnan merikarvialaiset jäsenet.

Opisto-kulttuurilautakunnan esittelijänä ja sihteerinä toimii vs.sivistysjohtaja Jari Kosma
Jäsenet
Mari Seppälä (pj.)varalla Liisa Sumia
Anne-Mari Lindfors (vpj.)varalla Päivi Mäkinen
Juho Mäkipurovaralla Jorma Heikkilä
Virpi Työlahtivaralla Pirjo Koivukorpi
Toivo Viikilävaralla Aarno Tarkkio
Riitta Kuosmanenvaralla Tero Harju
John Söderbackavaralla Salla Karilainen
Kh:n edustaja Anne Vastamäki-Ahola

5+2 jäsentä
Vapaa-aikalautakunta vastaa kunnan liikunta- ja nuorisopalvelujen järjestämisestä ja kehittämisestä Merikarvian kunnassa. Lisäksi vapaa-aikalautakunta päättää liikunta- ja nuorisotyötä tekevien järjestöjen toiminnan tukemiseksi maksettavien avustusten jakamisesta talousarvion rajoissa.

Vapaa-aika-lautakunnan esittelijänä ja sihteerinä toimii liikuntasihteeri Eetu Aaltonen.
Jäsenet
Annina Luotonen (pj)varalla Mari Marttila
Kari Leppänen (vpj)varalla Markku Huhtala
Teppo Aholavaralla Vesa Ylineva
Päivi Heinonenvaralla Nina Anttila
Olli Kaipiovaralla Juho Mäkipuro
Tapani Koivutalovaralla Teemu Salminen
Johanna Lemmenrantavaralla Suvi Huhtala
Raimo Lemmenrantavaralla Mari Seppälä
Päivi Mäkinenvaralla Anne-Mari Lindfors
Kh:n edustaja Veikko Salmi

9 jäsentä
Tekninen lautakunta vastaa kunnan teknisen toimen hallinnosta , väestönsuojelusta, kiinteistöistä, satamista, liikenneväylistä, yksityisteistä, yleisistä alueista, jätehuollosta , vesi- ja viemärilaitoksesta, ravinto- ja siivouspalveluista sekä investointien toteutuksesta.
Jäsenet
Jorma Kenttä (pj)varalla Kari Leppänen
Anne Vastamäki-Ahola (vpj)varalla Paula Nygård
Liisa Aittakarivaralla Hannele Oksanen
Jukka Anttilavaralla Veli-Erkki Miettunen
Mari Marttilavaralla Päivi Mäkinen
Tapani Paasimäkivaralla Tommi Salminen
Veikko Salmivaralla Marika Uimaluoto
Liisa Sumiavaralla Johanna Lemmenranta
Altti Vanhatalovaralla Tapani Koivutalo
Kh:n edustaja Jussi Peltomäki

9 jäsentä
Teknisen lautakunnan tiejaosto
Teknisen lautakunnan erillinen tiejaosto vastaa yksityistieavustusten jakamisesta ja niiden käytön valvonnasta sekä muista jaoston ratkaisuvaltaan kuuluvista yksityistieasioista. Jaosto käsittelee yksityistielaissa tielautakunnalle kuuluvat tehtävät.
Tiejaoston jäsenet
Jorma Kenttä (pj)Veikko Salmi
Tapani Paasimäki (vpj) Jorma Rajamäki
Paula NygårdAnne Vastamäki-Ahola
Sanna IsomäkiLiisa Aittakari

4 jäsentä
Ympäristölautakunnan tehtävänä on toimia lakisääteisenä kunnan ympäristösuojeluviranomaisena, lupa- ja valvontaviranomaisena, huolehtien perustehtävän toteutuksesta.
Jäsenet
Mika Myllykallio (pj)varalla Aarno Tarkkio
Heikki Ruohomäki (vpj)varalla Jorma Heikkilä
Heli Haavistovaralla Päivi Mäkinen
Eerika Koivutalovaralla Taru Taimi
Juhani Lähteenmäkivaralla Veli-Erkki Miettunen
Marjatta Tuohimaavaralla Mari Seppälä
Ilkka Wallivaralla Kari Leppänen
Kh:n edustaja Veikko Salmi

7 jäsentä
Tarkastuslautakunta vastaa kunnan hallinnon ja talouden tarkastamisesta. Lautakunta valmistelee kunnanvaltuuston päätettäväksi hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat valtuustokaudeksi valitun Audiator Oy:n tilintarkastajan kanssa. Samalla lautakunta arvioi ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Lautakunta antaa havainnoistaan arviointikertomuksen valtuustolle.
Jäsenet
Pirjo Koivukorpi, pj.varalla Marika Uimaluoto
Mikko Kivilahti, vpj.varalla Altti Vanhatalo
Liisa Aittakarivaralla Pirjo Kuuskeri
Kari Koistinenvaralla Tapani Paasimäki
Valtiollisissa vaaleissa keskusvaalilautakunta huolehtii kaikista vaalien käytännöllisistä valmistelutöistä sekä ennakkoäänestyksen toimittamisesta. Kunnallisvaaleissa keskusvaalilautakunnan tehtäviin kuuluu edellisten tehtävien lisäksi mm. tarkastaa ehdokaslistojen julkaisemista koskevat hakemukset ja laatia ehdokaslistojen yhdistelmä, huolehtia vaalitoimituksessa annettujen äänten laskemisesta sekä vahvistaa vaalin tulos. Lautakunnan tehtävä on lisäksi huolehtia kunnallisvaalitulosten ennakkolaskennasta.

Keskusvaalilautakunnalla ei ole esittelijää, mutta sihteerinä toimii hallintopäällikkö Aki Ruotsala.
Jäsenet
Pasi Koski, pj.Teuvo Lindén I
Pirjo Kuuskeri, vpj.Teppo Ahola II
Paula NygårdAnne Heikintalo III
Anne HaapalaJorma Heikkilä IV
Juhana Tornikoski
Eerika Koivutalo V

Hanna-Leena Mattila VI
Mikä on vanhusneuvosto?
Vanhuspalvelulakiin perustuva, kunnan ja eri järjestöjen edustajista koostuva toimielin, jonka tehtävänä on olla mukana kaikissa ikäihmisiin liittyvissä asioissa jo suunnitteluvaiheessa ja toimia heidän luottamuselimenään.
Mitä vanhusneuvosto tekee?
Seuraa lain toteutumista, edistää ikäihmisten selviytymistä jokapäiväisessä elämänmenossa - tavoitteenaan ikäihmisten onnellinen ja hyvä vanhuus, johon kuuluu huolenpitoa, välittämistä ja yhdessäoloa.


Kunnan edustajat
Jäsen:
Anttila Jukka, 040-845 4432, anttila_jukka@hotmail.com
Koivutalo Tapani, 040 186 3618, tapani.koivutalo@luukku.com
Pj. Uimaluoto Marika, 0400 515 547, marikauimaluoto@hotmail.com
Varajäsen:
Heinonen Päivi, 0500 687 843, paivi65.heinonen@pp.inet.fi
Vastamäki-Ahola Anne, 0400 851 822, anne.vastamaki@gmail.com
Salmi Veikko, 040 532 5498, veikko.salmi@suomi24.fi
Eläkkeensaajat
Jäsen:
Marikko Kyösti, 0500 329 411, ei sähköpostia
Varajäsen:
Seppälä Sirkka, 040 732 8106, sirkkakulkuri@hotmail.com
Merikarvian seniorit ry
Jäsen:
Stenberg Irma, 0440 314 446, irma.stenberg@gmail.com
Varajäsen:
Leino Sirkka, 040 517 9505, sirkka-liisa.leino@saunalahti.fi
Merikarvian Eläkeliitto
Jäsen:
Karipalo Antti, 0400 501 438, ei sähköpostia
Varajäsen:
Länsitalo Lasse, 0400 183 330, lasse.lansitalo@dnainternet.net
Merikarvian Sotaveteraanit
Altti Mäntylä, 0400 613 464, altti.mantyla@gmail.com
Merikarvian seurakunta
Jäsen:
Valli Helena, työ 040 480 5754, helena.valli@evl.fi
Varajäsen:
Mäkinen Päivi, 0400 618 963, paivi.hietikko@suomi24.fi
SPR Merikarvian osasto
Niemispelto Marja sihteeri, 040 596 2373, marjalniemispelto@gmail.com

Päivitetty 2.12.2015 - Tulostettava versio -
 
 
 Merikarvian kunta • Kauppatie 40, 29900 Merikarvia • puh. 044 7246 333 • etunimi.sukunimi@merikarvia.fi