Tämä sivu on tulostettu Merikarvian kunnan internet-sivuilta (www.merikarvia.fi)Hallinto > Esityslistat ja pöytäkirjat

Esityslistat ja pöytäkirjat

Fishing and Marinas
The River Merikarvianjoki Is Fishermen’s Mecca
The island waters, the sea and the river offer a variety of fishes and a variety of ways catching fish. Several salmonoids, varying discharge, and different times of year inspire fishermen to come again and again to Merikarvia. The river Merikarvianjoki is one of the most popular river sites for recreational fishing. There are more than a dozen extensive rapids in the river area between Lankoski and Salmelankoski rapids. Close to these rapids, there are parking spaces, rest places, and facilities for gutting the catch.

Memorable, guided tours are organized, for instance, by Eumer Fishing Center and Lankosken Köffi.

» www.eumer.fi
» www.lankoski.com

Don’t forget to buy fishing licenses! In Merikarvia, licenses are sold at Köffi in Lankoski tel. +358 (0) 2 551 4191 and SEO service station in Tuorila tel. +358 (0) 2 631 1900. In the center of Merikarvia, you can by your license at Eumer Fishing Center tel. +358 (0) 44 560 3120, and R-kioski tel. +358 (0) 2 5512 011 and from Merikievari, Tuorila, tel (02) 529 2929.


License fees for the river Merikarvianjoki you can find from:
www.merikarvianjoki.fi

Port and Marinas in Merikarvia

Krookka Marina

Home port
- Approximately 80 berths for rent, tel. +358 (0) 44 7246 343
- Service marina
- Berths for brief visits, mooring with side or stern buoy
- Draught 2.2m
- 1.5 km to shops

Mericamping, Guest Marina

- Appr. 30 berths
- Services of a four-star camping site
- Service fee 10€/day
- Draught 1.5m, depth appr. 2m
- Septic tank emptying device

Kasala Fishery Marina
- Draught 3.3m
- WC, water, sauna (to be reserved in advance)
- Slipway

Ouraluoto Island
- Draught 1.8m
- Recreation area owned by Merikarvia municipality, a former pilot station
- Boat shelter, beach
- Campfire sites and a barbeque cabin

Port of Merikarvia
- Draught 4.5m
- Harbour provides services for import and export of, for instance, timber and mineral aggregates.
- Port is owned by the municipality and it is located in connection of Metsäliitto’s sawmill.
Fiske och hamnarna
Fiske och strövtåg i naturen
Merikarvia å är en av Södra-Finlands populäraste fiskeplatser. I åns forsar kan man fiska med kastspö eller fluga. Även åsträndernas skyltade stigar och hängbroar fångar naturvandrarens intresse. I Lankoski finns en trevlig rastplats intill den brusande forsen vid riksåttan. Restaurangtjänster erbjuds. www.merikarvianjoki.fi ja www.lankoski.com.

Kom ihåg fiskekortet! Fiskekort säljs i Merikarvia hos Köffi i Lankoski 02-551 4191, SEO i Tuorila 02-631 1900 och Eumer Fishing Center 044-560 3120 och Merikievari

Fiskekort för ån Merikarvianjoki under sommaren:

må-to: 13 €/4h, 17 €/1dygn, 25 €/2 dygn.
fre-sö: 16 €/4 h, 20 €/1 dygn, 30 €/2 dygn.

Besöks-, service- och gästhamnar i Merikarvia

Krooka hamn

Hemmahamn
-Båtplatser att hyra ca 80 st, Tfn: 044-7246 343
- Servicehamn
-Kajplatser för besök, fästning av boj vid sidan eller i aktern
-Farledens djup 2,2 m
-Till butikerna i centrum ca 1,5 km

Mericamping, gästhamnen
-Båtplatser ca 30 st
-Högklassiga campingtjänster
-Serviceavgift 10 €/dygn
-Riktgivande djup 1,5 m, vattendjup cirka 2,0 m.
-Tömningsmaskin för sepitank

Kasala fiskehamn
- 3,3 m farled
- toaletter, vatten, bastu på beställning
- Båtramp

Ouraluoto
- 1,8 m farled
- Merikarvia kommuns rekreationsområde, före detta lotsstation
- båthus, simstrand
- eldplatser och grillkåta

Hamnen
- 4,5 m farled
- Hamnen tjänar olika import- och exporttransporter, bl.a. råvirke, stenmaterial med mera.
- hamn som kommunen äger, finns intill Metsäliittos såg
» Esityslistat ja pöytäkirjat
Kunnanhallitus kokoontuu keväällä 2020 seuraavasti:
20.1.2020
3.2.2020
17.2.2020
2.3.2020
16.3.2020
30.3.2020
20.4.2020
4.5.2020
18.5.2020
1.6.2020
15.6.2020
29.6.2020
Kunnanvaltuusto kokoontuu keväällällä 2020 seuraavasti:
9.3.2020
11.5.2020
22.6.2020
»Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat
»Merikarvian vanhus- ja vammaisneuvoston pöytäkirjat
 Merikarvian kunta • puh. 044 724 6333 • etunimi.sukunimi@merikarvia.fi