Suomeksi in English på svenska
Etusivu
50 kunnanjohtajan julistus elinvoimasta
Vuoden 2018 talousarviosta ja sen perusteista
Etusivu > Kunnanjohtajan katsaus vuoteen 2017

Kunnanjohtajan katsaus vuoteen 2017

Itsenäisyytemme 100-juhlavuosi ja kunnan toimintavuosi 2017 alkoi juhlavasti koulukeskuksessa pidetyllä Satakunnan maakuntaliiton ja kunnan yhteisellä juhlavastaanotolla. Itsenäisyyttä juhlistettiin onnistuneesti vuoden aikana monin eri tavoin ja tilaisuuksin. Ilokseni voin todeta, että kaksi vuotta käytössä olleet kunnan facebook-sivut kiinnostavat, niitä päivitetään aktiivisesti ja siellä paljon mukavia asioita esillä. Tykkääjiä yli 4000, mikä on huikea luku. Kunta on hienosti esillä toimivana ja elinvoimaisena. Teemat ja tarinat liittyvät Merikarvian elinvoimaan, matkailuun, kulttuuriin, liikuntaan luontoon, mereen ja jokeen sekä tapahtumiin. Vuoden, erityisesti Krookan kesän, kulttuurianti oli edelleen monipuolinen ja antoisa huipentuen elokuun lopun venetsialaisiin. Merikarvialla onkin iloinen yhteistyöhakuisen tekemisen maku. Voimme aivan aidosti olla ylpeitä kotikunnastamme. Merikarvia on syystäkin kunta, jossa voi elää onnellisena selvitysten mukaan ja myös elämyksellisesti.
Merikarvia on noteerattu mallikkaasti ilmapiirin ja talouden perusteella, mikä kuvaa paikkakunnan elinvoimaa. Kunnan hyvä kumpppani Merikarvian yrittäjät ry toimii aktiivisesti myös järjestönsä palkitsemina. Uutena avauksena kunta päätti hankkia vuoden 2017 alusta Prizztech Oy:n täysasiakkuuden ja sen mukaiset palvelut yrityksille. Voidaan todeta, että kunta panostaa elinvoiman voimistamiseen keskivertokuntaa enemmän.
Taloudellisesti kunnan vuosi 2017 päättyi kohtuullisen hyvin. Vuosikate on vähän yli 1 milj. € ja talousarviovuoden tulos poistojen jälkeen on 117 698 € alijäämäinen. Tulos on kuitenkin lähes 250 000 € talousarviota parempi. Ulkoiset toimintakulut olivat lähes talousarvion mukaiset ja toimintatuotot ylittivät alkuperäisen talousarvion noin 140 000 €:lla. Henkilöstömenot alittuivat 455 000 €, vähennystä edellisvuoteen 3,6 %. Asiakaspalveluista eríkoissairaanhoito, yht 4,5 milj.€, kasvoi 17 % vuoteen 2016 verrattuna. Perusturvamenot ylittivät niukasti talousarvion, menot yhteensä 8,2 milj. €. Kunnan toimintakulut kasvoivat edellisvuoteen 3,6 %. Toimintakulut olivat yhteensä 24,85 milj. €. Kunnan henkilöstömäärä oli vuoden lopulla 133 vakituisessa ja määräaikaisessa palvelusuhteessa, ja lisäksi työllistettyjä ja sivutoimisia, mm. kansalaisopiston tuntiopettajia. Henkilöstö ikääntyy ja muutokset antavat mahdollisuudet uudistukseen, mutta muutosvaihe on aina haastava. Lautakunnat noudattivat hyvin budjettia ja toimivat pääosin hyvin tehtäväkohtaisesti myönnettyjen määrärahojen mukaan.
Valtionosuuksien määrä väheni niukasti, kertymä 12,3 milj.€, on suunnilleen talousarvion mukainen. Kirjatut kunnallisverotulot kasvoivat lähes 570 000 €. Kunta on viimeksi korottanut kunnallisveroprosenttia (19,5) vuodelle 2007. Myös yritysten yhteisöverot kasvoivat 13,4 %. Pienestä alijäämästä huolimatta voidaan todeta, että veroprosentti on oikealla tasolla ja tulos on kohtuullinen. Talousarviolainoja maksettiin 155 214 €. Talousarviolainojen määrä on alhainen 345 €/asukas, eli lähes yhdeksännes kuntien lähes 3000 euron keskiarvosta. Vuoden 2006 lopulla kunnan lainamäärä oli 3,6 milj. ja vuoden 2017 lopulla 1,1 milj. euroa.
Merikarvian kunta on investoinut voimakkaasti viime vuosina, yhteensä yli 15 milj. euroa vuosien 2009–2017 aikana, josta 2017 vuonna 1,4 milj. euroa. Kunta ei ole ottanut kymmeneen vuoteen ollenkaan talousarviolainoja yhtä miljoonan euron lainaa lukuun ottamatta vuonna 2013. Viime vuodsien investoinnit voitiin tehdä pääosin kassavaroin. Vuoden 2017 investoinneista merkittävimmät olivat Merijukolan caravaanialue, Kauppatie-Satamatien risteyksen siirto, Kauppatien rivitalon asunto-osakkeen ostaminen, vesijohto, Kiilarinteen Ankkurin saneeraus, kunnanviraston ja koulukeskuksen tietotekniikkahankinnat sekä lukuisat pienet hankkeet. Kräsouran VR-alue saatiin kunnalle, mikä 7 vuoden tai jopa yli 20 vuoden ponnistelun saavutus. Matkailu ja meri on kunnan kärkihankkeita ja Ouran lisäksi Kräsoura on hyvä kehittämiskohde. Krookan rantojen hyödyntämiseen liittyy UPM:n Meriranta – kauppa, jolla kunta sai omistuksen ns. mattolaiturin läheisyydessä olevan palstan.
Kunnan asuntotonttien kauppa kävi monien muiden kuntien tapaan huonosti. Omakotitalojen rakennuslupia myönnettiin kaksi kappaletta, vuonna 2016 neljä. Merikarvian väkiluku väheni 12 henkilöllä, mikä on väkilukuaan menettäneistä Satakunnan kunnista vähiten prosentuaalisesti tai absoluuttisesti. Maakunnassa vain kahden kunnan väkiluku kasvoi. Tuulipuistojen yleiskaavatyö jatkui. Korpi-Matin ja Köörtilän osayleiskaavojen käsittely jatkui Korkeimmassa Hallinto-oikeudessa; edellinen kumottiin ja jälkimmäinen tuli lainvoimaiseksi. Turun hallinto-oikeus kumoaman Korvennevan osayleiskaavan uudelleenkäsittely eteni ehdotusvaiheeseen. Kunnanvaltuusto hyväksyi mm. Kräsouran yleiskaavan ja kaksi pientä keskustaajaman asemakaavamuutosta.
Talousarvion viime vuoden toteutumisesta huolimatta kunnat elävät epävarmuuden aikaa. Eduskunta hyväksyi 2015 alussa voimaan tulleen uuden valtionosuuslain, jonka seurauksena Merikarvia menettää lähivuosina valtionosuuksia. Tähän saakka muutokseen on voitu sopeutua onnistuneesti. Soteuudistus ja valittavan maakuntamallin, Satasoten toiminta, rahoitus ja ajoitus on merkittävän tärkeä Merikarvian kunnan tulevaisuudelle. Merikarvian kunnan talousasemaa kuvaavat tunnusluvut lainamäärä, lainanhoitokate, maksuvalmius ja taseylijäämä ovat hyvät ja vertailukelpoiset. Merikarvian kunnan talouden puskurit ovat niin vankat, että kunta ei joudu kriisikunnaksi lähivuosina taseongelman tai velkaantumisen perustella. Suunnitelmallinen ja hallittu taloudenhoito ja hyvä riskinhallinta ovat tarpeen jatkossakin. Kunnan menneiden vuosien ylijäämä on toimintavuoden 2017 alijäämän jälkeen 7,5 milj. euroa ja toimii hyvänä puskurina tuleville vuosille. Myös kuntakonsernin tunnusluvut parantuivat vuoteen 2016 verrattuna.
Kevään kunnallisvaaleissa valittiin uusia luottamushenkilöitä. Henkilömuutokset virastolla jatkuivat, viraston lähipiiristä tutut ja pitkäaikaiset luottohenkilöt palkanlaskija ja kanslisti jäivät eläkkeelle. Kunnanjohtajan vaali jää historiaan: kului 7 valtuustokautta ilman vaalia.
Kuntastrategian ja talousarvion aito toteuttaminen kuvaa kunnan henkilöstön hyvää sitoutumista kunnan tavoitteisiin ja toimintaan tuloksellisesti. Luottamushenkilöiden työskentely yhteistyö on ollut yhteistyöhakuista ja keskinäiseen luottamuksen perustuvaa. Kiitos kaikille päättyvän vuoden toimintaan ja hyvään tulokseen vaikuttaneille. Toiminta vahvisti myös kunnanvaltuuston tavoitetta säilyttää Merikarvia itsenäisenä kuntana myös kunnan tulevan juhlavuoden jälkeen. Kunta täyttää 150 vuotta vuonna 2018. Vuoden lopulla valmistui historiateos Kuunarin kryssi juhlavuoden vauhdittajaksi. Omalta osaltani vuoden 2017 tilinpäätös on viimeinen. Kunnan talouden mittarit ovat hyvällä tasolla ja vertailukelpoiset mihin kuntaan tahansa. Ilman omahyväisyyttäkin voin todeta, että kunta jää parempaan kuntoon taloudellisesti kuin aloittaessani 1989.

Kiitosmielin hyvän kunnan palveluksessa 1989-2018
Pentti Ala-Luopa
kunnanjohtaja


Päivitetty 20.3.2018 - Tulostettava versio -
 
 
 Merikarvian kunta • Kauppatie 40, 29900 Merikarvia • puh. 044 7246 333 • etunimi.sukunimi@merikarvia.fi