Suomeksi in English på svenska
Etusivu
50 kunnanjohtajan julistus elinvoimasta
Kunnanjohtajan katsaus vuoteen 2016
Vuoden 2017 talousarviosta ja sen perusteista
Etusivu > Kunnanjohtajan katsaus vuoteen 2016

Kunnanjohtajan katsaus vuoteen 2016

Vuosi 2016 alkoi näyttävästi loppiaisen SM-ennätyslumella. Tiedotusvälineet uutisoivat merikarvialaisen luonnonihmeen. Tapahtuman siivittämänä järjestettiin lumifestivaali ja samalla avattiin kunnan Facebook-sivut. Ilokseni voin todeta, että kunnan Facebook-sivuja päivitetään aktiivisesti ja siellä paljon mukavia asioita esillä. Teemat ja tarinat liittyvät Merikarvian elinvoimaan, matkailuun, kulttuuriin, liikuntaan luontoon, mereen ja jokeen sekä tapahtumiin. Vuoden, erityisesti Krookan kesän kulttuurianti oli edelleen monipuolinen ja antoisa huipentuen elokuun lopun venetsialaisiin.

Merikarvialla on iloinen yhteistyöhakuisen tekemisen maku. Uutta lisäpotkua on saatu kunnanvirastolle muutamien henkilövalintojen avulla. Uudet henkilöt tuovat oman näkynsä ja osaamisensa sille perustalle, mikä kunnassa on kestävästi vuosien mittaan luotu. Voimme aivan aidosti olla ylpeitä kotikunnastamme. Merikarvia noteerattiin syksyllä Ylen kuntapuntarissa mallikkaasti ilmapiirin ja talouden perusteella. Merikarvian yrittäjät toimivat aktiivisesti myös järjestönsä palkitsemina. Uutena avauksena kunta päätti hankkia Prizztech Oy:n täysasiakkuuden ja sen mukaiset palvelut yrityksille.
Taloudellisesti kunnan vuosi 2016 päättyi kohtuullisen hyvin. Vuosikate on 1,354 milj. € ja talousarviovuoden tulos poistojen jälkeen on 180 362 euroa ylijäämäinen. Tulos on n. 500 000 € talousarviota parempi. Talousarvion verrattuna ulkoiset toimintatuotot olivat lähes talousarvion mukaiset (+ 48 000€) ja toimintakulut alittuivat yli 800 000 €. Henkilöstömenot alittuivat lähes 450 000 € ja asiakaspalvelujen ostot n. 300 000 €. Vuoteen 2015 verrattuna toimintakate parani 870 000 €.
Valtionosuuksia kertyi 90 692 € talousarviota enemmän. Valtionosuuksien määrä kuitenkin väheni 0,7 % vuoteen 2015 verrattuna. Kirjatut kunnallisverotulot laskivat lähes 600 000 € talousarvioon verrattuna. Tämä johtui siitä, että kunta joutui palauttamaan valtion liian suuria maksamia vuosien 2015 - 2016 tilityksiä. Kunta on viimeksi korottanut kunnallisveroprosenttia (19,5) vuodelle 2007 ja suuresta palautuksesta huolimatta voidaan todeta, että veroprosentti on oikealla tasolla ja tulos kohtuullinen. Perusturvamenot ylittivät niukasti talousarvion, mutta alittivat lähes 300 000, 3,3 % edellisen vuoden kulut, menot yhteensä 8,2 milj. €. Tietynlaisena kipupisteenä kunta otti kantaa perusturvan lomautuksiin, terveysaseman lomasulkuun. Erikoissairaanhoidon menot alittivat talousarvion, mutta edelliseen vuoteen verrattuna kasvu oli 7,3 % eli 537 000 €, menot yhteensä 4,2 milj. €.
Kunnan toimintakulut laskivat edellisvuoteen 0,7 %. Toimintakulut olivat yhteensä 23,9 milj. €. Kunnan omien henkilöstökulujen vähennys oli 1,4 %, noin 90 000 € edelliseen vuoteen verrattuna. Kunnan henkilöstönä oli vuoden lopulla 115 vakituisessa ja 16 määräaikaisessa palvelusuhteessa, ja lisäksi työllistettyjä ja sivutoimisia, muun muassa kansalaisopiston tuntiopettajia. Henkilöstö ikääntyy ja muutokset antavat mahdollisuudet uudistukseen, mutta muutosvaihe on aina haastava. Lautakunnat noudattivat hyvin budjettia ja toimivat pääosin hyvin tehtäväkohtaisesti myönnettyjen määrärahojen mukaan.
Merikarvian kunta on investoinut voimakkaasti viime vuosina, yhteensä n. 14 milj. euroa vuosien 2009–2016 aikana, josta 2016 vuonna 1,34 milj. euroa. Kunta ei ole ottanut kymmeneen vuoteen ollenkaan talousarviolainoja yhtä miljoonan euron lainaa lukuun ottamatta vuonna 2013. Viime vuoden investoinnit voitiin tehdä kassavaroin. Vuosikate riitti investointeihin ja vanhojen lainojen maksuun, talousarviolainoja maksettiin 180 214 €. Talousarviolainojen määrä on kuitenkin alhainen 394 €/asukas, eli seitsemännes kuudennes kuntien keskiarvosta. Vuoden 2006 lopulla kunnan lainamäärä oli 3,6 milj. ja vuoden 2016 lopulla 1,2 milj. euroa.

Vuoden 2016 investoinneista merkittävimmät olivat Merikarvia-Tuorilan kevyenliikenteen väylän jatkaminen 433 100 €, (aloitus v 2015 546 382 €), Viisarinmäki-Pirttijärven vesijohto 142 858 €, kauppasataman varastoalue 138 561 €, Kiilarinteen Ankkurin saneeraus 83 087 €, koulukeskuksen tietotekniikkahankinnat 71 000 €, ja lukuisat pienet hankkeet, mm, kunnanviraston katonkorjaus. kaavateiden asfaltoinnit. Maakaapelointia tekevän Carunan kanssa tehtiin yhteistyötä laskemalla samalla kunnan putkistoa 81 834 €, vuonna 2015 käytettiin 42 117 €. Kunta päätti ostaa huoneiston Kauppatien uudesta rivitalosta ja myi asunto-osakkeen Luotsinmäen rivitalosta. Kunnan asuntotonttien kauppa kävi huonosti. Omakotitalojen rakennuslupia myönnettiin 4 kpl, vuonna 2015 3 kpl.

Tuulipuistojen yleiskaavatyö jatkui. Aikaisemmin hyväksyttyjen Korpi-Matin ja Köörtilän osayleiskaavojen käsittely jatkui Korkeimmassa Hallinto-oikeudessa. Turun hallinto-oikeus kumosi Korvennevan osayleiskaavaa koskevan päätöksen, kaavahanke käynnistettiin uudelleen. Kunnanvaltuusto hyväksyi Kauppatien risteyksen siirtoa ja Messinkimäen teollisuusaluetta koskevan asemakaava. Kunnan ympäristöasioiden hoito siirrettiin Pohjois-Satakunnan kuntayhtymälle Posalle, jolla on ennestään vastuu eläinlääkinnästä ja ympäristöterveydestä. Merimetsot ovat viime vuosina puhuttaneet ja ärsyttäneet. Varsinais-Suomen ELY-keskus myönsi poikkeusluvan Lankoslahden merimetsojen häätöön, mikä onnistui hyvin. Kunta oli järjestämässä SuomiAreenan merimetsokeskustelua.
Merikarvian kunnan talousasemaa kuvaavat tunnusluvut lainamäärä, lainanhoitokate, maksuvalmius ja taseylijäämä ovat hyvät ja vertailukelpoiset. Kunnan menneiden vuosien ylijäämä on toimintavuoden 2016 ylijäämän jälkeen 7,653 milj. euroa ja toimii hyvänä puskurina tuleville vuosille. Myös kuntakonsernin tunnusluvut parantuivat vuoteen 2015 verrattuna. Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnan sijoitustoiminnan perusteet.

Talousarvion viime vuoden toteutumisesta huolimatta kunnat elävät epävarmuuden aikaa. Eduskunta hyväksyi 2015 alussa voimaan tulleen uuden valtionosuuslain, jonka seurauksena Merikarvia menettää lähivuosina valtionosuuksia asukaskohtaisesti eniten, 600€/as vuoteen 2020 mennessä. Soteuudistus ja valittavan maakuntamallin, Satasoten toiminta, rahoitus ja ajoitus on merkittävän tärkeä Merikarvian kunnan tulevaisuudelle. Soteratkaisu merkitsee sitä, että kunnalle haitallista valtionosuuslakia ei voida soveltaa enää 2019.
Talousarvion toteuttaminen kuvaa kunnan henkilöstön hyvää sitoutumista kunnan tavoitteisiin ja toimintaan. Luottamushenkilöiden työskentely yhteistyö on ollut yhteistyöhakuista ja keskinäiseen luottamuksen perustuvaa. Kiitos kaikille päättyvän vuoden toimintaan ja hyvään tulokseen vaikuttaneille. Toiminta vahvisti myös kunnanvaltuuston tavoitetta säilyttää Merikarvia itsenäisenä kuntana myös kunnan tulevan juhlavuoden jälkeen. Kunta täyttää 150 vuotta vuonna 2018.
Huhtikuun kuntavaaleissa valitaan uudet päättäjät. Toivonkin korkeaa äänestysprosenttia. Kunta ei ole valmis, haasteita ja tekemistä on riittämiin myös uudella valtuustokaudella.

Pentti Ala-Luopa
kunnanjohtaja

Päivitetty 22.3.2017 - Tulostettava versio -
 
 
 Merikarvian kunta • Kauppatie 40, 29900 Merikarvia • puh. 044 7246 333 • etunimi.sukunimi@merikarvia.fi