Suomeksi in English på svenska
Ajankohtaista
Kuulutukset ja ilmoitustaulu
Ta­pah­tu­ma­luet­te­lo
Ajankohtaista > Kuulutukset ja ilmoitustaulu > Turun hallinto-oikeuden päätös koskien valituksia Korvennevan tuulivoimapuiston osayleiskaavan hyväksymisestä

Turun hallinto-oikeuden päätös koskien valituksia Korvennevan tuulivoimapuiston osayleiskaavan hyväksymisestä

Julkaistu 25.6.2020
Näkyvissä 25.6.2020 - 10.7.2020
Turun hallinto-oikeus on 22.6.2020 antanut päätöksen (20/0138/1) koskien valituksia yleiskaavasta. Valittajat ovat valittaneet Merikarvian kunnanvaltuuston 12.3.2018 päätöksestä, jossa kunnanvaltuusto on hyväksynyt Korvennevan tuulivoimapuiston osayleiskaavan.

Hallinto-oikeuden ratkaisu:
Hallinto-oikeus hylkää valittajien vaatimukset, joiden mukaan Merikarvian kunnanhallituksen valituksiin antama lausunto on jätettävä huomioon ottamatta.

Hallinto-oikeus ei tutki valittajan esittämiä esteellisyysperusteita, jotka koskevat sellaisia Merikarvian kunnan luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita, joita valittaja ei ole nimennyt ennen valitusajan päättymistä.

Hallinto-oikeus hylkää valitukset.

Hallinto-oikeus hylkää valittajan oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevan vaatimuksen.

Yhteenveto:
Korvennevan tuulivoimapuiston osayleiskaavan käsittelyyn ei ole osallistunut esteellisiä henkilöitä eikä kaavan hyväksymispäätös ole muillakaan päätöksentekoa tai asian valmistelua koskevilla perusteilla syntynyt virheellisessä järjestyksessä. Osayleiskaavan laatimisessa on noudatettu maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä -asetuksessa säädettyä kaavoitusmenettelyä ja vuorovaikutusta. Osayleiskaava on myös perustunut riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin.

Osayleiskaava täyttää sitä koskevat yleiskaavan sekä tuulivoimarakentamista ohjaavan yleiskaavan erityiset sisältövaatimukset. Kaavaratkaisuissa on noudatettu luonnonsuojelulain säännöksiä. Yleiskaava ei myöskään aiheuta maanomistajille kohtuutonta haittaa. Kunnanvaltuuston päätös ei ole lainvastainen.

Korvennevan osayleiskaavaa ei ole määrätty tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Kaavapäätöksen täytäntöönpanon kieltämiseen ei siten ole aihetta.

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella, jos korkein hallinto-oikeus myöntää luvan.
Päivitetty 25.6.2020 - Tulostettava versio -
 
 
 Merikarvian kunta • Kauppatie 40, 29900 Merikarvia • puh. 044 7246 333 • etunimi.sukunimi@merikarvia.fi
Sivuston toteutus: Hakosalo Innovations Oy