Suomeksi in English på svenska
Ajankohtaista
Kuulutukset ja ilmoitustaulu
Ta­pah­tu­ma­luet­te­lo
Ajankohtaista > Kuulutukset ja ilmoitustaulu > Turun hallinto-oikeuden päätös: Merikarvian kunnanvaltuuston 17.6.2019 § 27 koskevat valitukset

Turun hallinto-oikeuden päätös: Merikarvian kunnanvaltuuston 17.6.2019 § 27 koskevat valitukset

Julkaistu 9.1.2020
Näkyvissä 9.1.2020 - 10.2.2020
Turun hallinto-oikeus on 30.12.2019 antanut päätöksen (19/0352/1) koskien Merikarvian kunnanvaltuuston 17.6.2019 § 27 koskevia valituksia.

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Korpi-Matin tuulivoimapuiston osayleiskaavan.

Kunnanvaltuuston poistettua valituksenalaisen päätöksen sitä koskevien valitusten käsittely hallinto-oikeudessa raukeaa.

Hallinto-oikeus velvoittaa Merikarvian kunnan korvaamaan toiselle valittajalle tämän oikeudenkäyntikuluina hallinto-oikeuden kohtuulliseksi katsomat 100 euroa.

Siltä osin kuin asian käsittely hallinto-oikeudessa on rauennut, tähän päätökseen ei hallintilainkäyttölain (586/1996) 5 §:n 1 momentin mukaan saa hakea muutosta valittamalla.

Oikeudenkäyntikulujen korvaamisen osalta tähän päätökseen saa maankäyttö- ja rakennuslain 190 §:n 1 momentin mukaan hakea muutosta valittamalla, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Turun hallinto-oikeuden päätös kokonaisuudessaan:


Merikarvialla 9.1.2020
Merikarvian kunnanhallitus
Päivitetty 15.1.2020 - Tulostettava versio -
 
 
 Merikarvian kunta • Kauppatie 40, 29900 Merikarvia • puh. 044 7246 333 • etunimi.sukunimi@merikarvia.fi