Suomeksi in English på svenska
Ajankohtaista
Merikarvian haja-asutuksen osoitekartta
Kuulutukset ja ilmoitustaulu
Ta­pah­tu­ma­luet­te­lo
Ajankohtaista > Kuulutukset ja ilmoitustaulu > Merikarvian rantayleiskaavan muutos, Köörtilän kylä, Fidiholma

Merikarvian rantayleiskaavan muutos, Köörtilän kylä, Fidiholma

Julkaistu 1.3.2018
Näkyvissä 8.3.2018 - 10.4.2018
KUULUTUS

Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen mukaan ilmoitetaan julkisesti kaavahankkeen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arvi-ointisuunnitelman ja luonnosaineiston nähtäville asettamisesta koskien Merikarvian rantayleiskaavan muuttamista Köörtilän ky-lässä tilalla Tapanila 484-407-3-110.

Merikarvian kunnanvirastossa ja kunnan verkkosivuilla www.merikarvia.fi on julkisesti nähtävänä 8.3.2018 alkaen 9.4.2018 saakka Merikarvian rantayleiskaavan muuttamista kos-keva kaava-aineisto.

Suunnittelualue sijaitse 10 km etäisyydellä keskustan eteläpuolella Fidiholmassa.

Yleiskaavamuutoksen tarkoituksena on osoittaa rantaosayleis-kaavassa saunan rakennusoikeus 1966 rakennusluvalla rakennetulle saunalle. Yleiskaavan laadinnan yhteydessä saunan rakennusoikeus on jäänyt osoittamatta.

Osallisilla ja muilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista ja esittää mielipiteensä nähtävänäoloaikana. Osoite: kunnanvirasto, Kauppatie 40, 29900 Merikarvia tai kirjaa-mo@merikarvia.fi.

Yhteyshenkilöt: arkkitehti Ilmari Mattila, p. 044 5772 726 tai kun-nanjohtaja Pentti Ala-Luopa, p. 044 7246 300.

Merikarvialla 27.2.2018
kunnanhallitus
3 Hakopuro rantayleiskaava muutos SELOSTUS2 (PDF-dokumentti, 3 336 kt)
4 Hakopuro osayleisk muutos2 (PDF-dokumentti, 2 349 kt)
5 OAS HAKOPURO (PDF-dokumentti, 2 220 kt)
Pöytäkirjaote 12.2.2018 (PDF-dokumentti, 72 kt)
Päivitetty 1.3.2018 - Tulostettava versio -
 
 
 Merikarvian kunta • Kauppatie 40, 29900 Merikarvia • puh. 044 7246 333 • etunimi.sukunimi@merikarvia.fi