Suomeksi in English på svenska
Ajankohtaista
Kuulutukset ja ilmoitustaulu
Ta­pah­tu­ma­luet­te­lo
Ajankohtaista > Kuulutukset ja ilmoitustaulu > Markkinaoikeuden päätös koskien Tuorilan teollisuushallin rakennusurakkaa

Markkinaoikeuden päätös koskien Tuorilan teollisuushallin rakennusurakkaa

Julkaistu 13.5.2020
Näkyvissä 13.5.2020 - 15.6.2020

Markkinaoikeus on 29.4.2020 antanut päätöksen (Dnro 2019/260) julkista hankintaa koskevassa valituksessa.

Markkinaoikeus hylkää valituksen pääasian osalta.

Markkinaoikeus määrää Merikarvian kunnan korvaamaan Astora-Rakennus Oy:n oikeudenkäyntikulut 15.800 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää Merikarvian kunnan vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.
Markkinaoikeuden päätös 29.4.2020 (PDF-dokumentti, 11 465 kt)
Päivitetty 13.5.2020 - Tulostettava versio -
 
 
 Merikarvian kunta • Kauppatie 40, 29900 Merikarvia • puh. 044 7246 333 • etunimi.sukunimi@merikarvia.fi
Sivuston toteutus: Hakosalo Innovations Oy