Tämä sivu on tulostettu Merikarvian kunnan internet-sivuilta (www.merikarvia.fi)Ajankohtaista > Kuulutukset ja ilmoitustaulu > Lounais-Suomen Verotoimiston Porin toimipisteen aukioloajan muutos 1.3.2019 alkaen

Lounais-Suomen Verotoimiston Porin toimipisteen aukioloajan muutos 1.3.2019 alkaen

PORIN TOIMIPISTE AVOINNA NELJÄNÄ PÄIVÄNÄ VIIKOSSA 1.3.2019 ALKAEN

Lounais-Suomen verotoimiston Porin toimipiste palvelee 1.3.2019 alkaen neljänä päivänä viikossa maanantaista torstaihin klo 9-15 (tähän saakka ollut avoinna maanantaista perjantaihin). Toimipisteeseen voi varata myös palveluajan verkossa osoitteessa vero.fi/ajanvaraus tai Vero-hallinnon valtakunnallisesta puhelinvaihteesta. Ajanvarausaikoja on tarjolla ma-to klo 9–14.

Verohallinnon toiminnan tehokkuutta ja tuottavuutta parannetaan jatkuvasti julkisen hallinnon kehittämislinjausten mukaisesti. Verohallinnon palvelukanavia on kehitetty niin, että asiakkaat voivat hoitaa valtaosan veroasioistaan käymättä Verohallinnon toimipaikassa. Asiakkaiden asi-ointitarpeita on merkittävästi vähennetty hankkimalla mahdollisimman suuri osa verotukseen vaikuttavista tiedoista asiakkaiden puolesta (esimerkiksi esitäytetty veroilmoitus).

Porin toimipisteen käyntiasiakasmäärä vuonna 2018 oli noin 19.000 henkilöä. Asiakasmäärä on viime vuosien aikana vähentynyt suhteellisen tasaisesti ja esimerkiksi vuoden 2015 lukuihin verrattuna asiakasmäärät ovat vähentyneet noin 25 %. Valtakunnallisesti Verohallinnon käyn-tiasiakasmäärät ovat pudonneet vuosittain noin 10 %. Asiakasmääriltään vastaavankokoisissa Verohallinnon toimipisteissä aukiolo on neljänä päivänä viikossa.

Veroasioita voi hoitaa myös:

•uudessa OmaVero-palvelussa ja Verohallinnon muissa sähköisissä asiointipalveluissa osoitteessa vero.fi
•valtakunnallisissa palvelunumeroissa maanantaista perjantaihin kello 9.00 - 16.15

Kaikki palvelunumerot on listattu verkossa osoitteessa vero.fi/palvelunumerot – myös puhelin-vaihde (puh. 029 512 000) auttaa oikeaan palvelunumeroon ohjaamisessa. Puhelun hinta on matkapuhelin- tai paikallisverkkomaksu.

Verohallinnolle osoitetut asiakirjat palautetaan postitse lomakkeessa mainittuun osoitteeseen. Lomakkeita voi tulostaa verkosta osoitteesta vero.fi/lomakkeet tai tilata valtakunnallisesta puhe-linvaihteesta.

Lisätietoja antaa:
Asiakaspalvelupäällikkö Mia Haahtela
Puh. 029 513 1138
Sähköposti: mia.haahtela@vero.fi

Verojohtaja Martti Henttula
Puh. 029 513 1076
Sähköposti: martti.henttula@vero.fi
 Merikarvian kunta • puh. 044 724 6333 • etunimi.sukunimi@merikarvia.fi