Tämä sivu on tulostettu Merikarvian kunnan internet-sivuilta (www.merikarvia.fi)Ajankohtaista > Kuulutukset ja ilmoitustaulu > Kuulutus: Turun hallinto-oikeuden päätös koskien Merikarvian kunnanhallituksen 27.8.2018 tekemästä poikkeamispäätöksestä tehtyä valitusta

Kuulutus: Turun hallinto-oikeuden päätös koskien Merikarvian kunnanhallituksen 27.8.2018 tekemästä poikkeamispäätöksestä tehtyä valitusta

Turun hallinto-oikeus on 27.6.2019 antanut päätöksen (19/0172/1) koskien Merikarvian kunnanhallituksen 27.8.2018 tekemästä poikkeamispäätöksestä tehtyä valitusta.

Jorma Salonius on hakenut poikkeamislupaa kerrosalaltaan 10 neliömetrin kokoisen saunarakennuksen sijoittamiselle ranta-asemakaavasta poiketen noin 5 metrinpäähän joen rantaviivasta. Ranta-asemakaavamääräyksen mukaan sauna on lomarakennusten korttelialueella sijoitettava vähintään 15 metrin päähän rannasta.

Kunnanhallitus on hylännyt hakemuksen.

Valituksen mukaan kunnanhallituksen päätös on kumottava ja lupa myönnettävä.

Ratkaisussaan hallinto-oikeus hylkää valituksen.

Maankäyttö- ja rakennuslain 190 §:n 1 momentin mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen päätökseen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa edellä mainitusta päivästä, sitä päivää lukuun ottamatta.

Turun hallinto-oikeuden 27.6.2019 päätös kokonaisuudessaan:
Turun hallinto-oikeuden päätös 27.6.2019 (PDF-dokumentti, 292 kt)

Merikarvialla 1.7.2019
Merikarvian kunnanhallitus
 Merikarvian kunta • puh. 044 724 6333 • etunimi.sukunimi@merikarvia.fi