Suomeksi in English på svenska
Ajankohtaista
Kuulutukset ja ilmoitustaulu
Ta­pah­tu­ma­luet­te­lo
Ajankohtaista > Kuulutukset ja ilmoitustaulu > Kuulutus: Turun hallinto-oikeuden päätös koskien Merikarvian kunnanhallituksen 27.8.2018 tekemästä poikkeamispäätöksestä tehtyä valitusta

Kuulutus: Turun hallinto-oikeuden päätös koskien Merikarvian kunnanhallituksen 27.8.2018 tekemästä poikkeamispäätöksestä tehtyä valitusta

Julkaistu 1.7.2019
Näkyvissä 1.7.2019 - 31.8.2019
Turun hallinto-oikeus on 27.6.2019 antanut päätöksen (19/0172/1) koskien Merikarvian kunnanhallituksen 27.8.2018 tekemästä poikkeamispäätöksestä tehtyä valitusta.

Jorma Salonius on hakenut poikkeamislupaa kerrosalaltaan 10 neliömetrin kokoisen saunarakennuksen sijoittamiselle ranta-asemakaavasta poiketen noin 5 metrinpäähän joen rantaviivasta. Ranta-asemakaavamääräyksen mukaan sauna on lomarakennusten korttelialueella sijoitettava vähintään 15 metrin päähän rannasta.

Kunnanhallitus on hylännyt hakemuksen.

Valituksen mukaan kunnanhallituksen päätös on kumottava ja lupa myönnettävä.

Ratkaisussaan hallinto-oikeus hylkää valituksen.

Maankäyttö- ja rakennuslain 190 §:n 1 momentin mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen päätökseen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa edellä mainitusta päivästä, sitä päivää lukuun ottamatta.

Turun hallinto-oikeuden 27.6.2019 päätös kokonaisuudessaan:

Merikarvialla 1.7.2019
Merikarvian kunnanhallitus
Päivitetty 1.7.2019 - Tulostettava versio -
 
 
 Merikarvian kunta • Kauppatie 40, 29900 Merikarvia • puh. 044 7246 333 • etunimi.sukunimi@merikarvia.fi