Suomeksi in English på svenska
Ajankohtaista
Kuulutukset ja ilmoitustaulu
Ta­pah­tu­ma­luet­te­lo
Ajankohtaista > Kuulutukset ja ilmoitustaulu > Korpi-Matin tuulivoimapuiston osayleiskaavan kaavaehdotus (19.12.2019 - 31.1.2020)

Korpi-Matin tuulivoimapuiston osayleiskaavan kaavaehdotus (19.12.2019 - 31.1.2020)

Julkaistu 19.12.2019
Näkyvissä 19.12.2019 - 1.2.2020
KUULUTUS
Maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen mukaan ilmoitetaan Korpi-Matin tuulivoimapuiston osayleiskaavan kaavaehdotuksesta.

Kaavaa koskeva ehdotusvaiheen aineisto on julkisesti nähtävillä 19.12.2019–31.1.2020 Merikarvian kunnan verkkosivuilla www.merikarvia.fi sekä Merikarvian kunnanvirastolla ja Merikarvian kirjastossa.

Kaava on palautettu ennen lainvoimaiseksi tuloa uudelleen valmisteluun. Kunnanvaltuuston päätöksellä 4.11.2019 § 68 päätettiin mitätöidä 17.6.2019 § 27 tekemä kunnanvaltuuston kaavan hyväksymispäätös ja palauttaa Korpi-Matin osayleiskaavan laadinta uudelleen valmisteltavaksi. Näin kaavaehdotusvaiheen aineisto asetetaan uudelleen julkisesti nähtäville kunnanhallituksen päätöksellä ja pyydetään siitä asianmukaiset viranomaislausunnot ja osallisilla on mahdollisuus antaa palautetta.

Kaavahankkeesta järjestetään avoin kaavavastaanottotilaisuus Merikarvian kunnanvirastolla maanantaina 13.1.2020 klo 17.00–19.00. Tilaisuudessa ovat tavattavissa ja kysymyksiin vastaamassa kunnan edustajat, hanketoimijat ja kaavakonsultti.

Tuulivoimaosayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena siten, että sen perusteella voidaan suoraan myöntää rakennusluvat tuulivoimaloille (maankäyttö- ja rakennuslain 77 §).

Kaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 2 150 hehtaaria. Alueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa tai asemakaavaa, ja alue on tällä hetkellä pääasiassa rakentamatonta suo-, maa- ja metsätalousaluetta. Alue on osoitettu lainvoimaisessa Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 1 tuulivoimaloiden alueeksi. Kaavaratkaisuun ei ole tehty muutoksia edellisestä vaiheesta ja kaava mahdollistaa alueelle enintään 22 voimalan rakentamisen.

Osallisilla on mahdollisuus saada tietoa kaavoituksesta ja esittää muistutuksensa. Muistutukset toimitetaan kaavan nähtävillä oloaikana kirjepostiosoitteeseen Kunnanvirasto, Kauppatie 40, 29900 Merikarvia tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@merikarvia.fi.

Yhteyshenkilöt: Merikarvian kunta, kunnanjohtaja Kimmo Puolitaival, p. 044 7246 300, kimmo.puolitaival@merikarvia.fi ja Pöyry Finland Oy, johtava asiantuntija, maankäyttö, Miia Nurminen-Piirainen, p. 050 576 3580, miia.nurminen-piirainen@poyry.com.

Merikarvialla 19.12.2019
Merikarvian kunnanhallitus
Korpi-Matti kaavaehdotus 17.12.2019 (PDF-dokumentti, 1 910 kt)
KorpiMatti kaavaselostus_ehdotus 17122019 (PDF-dokumentti, 10 998 kt)
Liite_1_OAS Korpi-Matti 17122019 (1) (PDF-dokumentti, 2 569 kt)
Liite_7_Havainnekuvat_2018 (PDF-dokumentti, 11 372 kt)
Liite_11_Korpi-Matti vastineraportti (PDF-dokumentti, 647 kt)
Päivitetty 19.12.2019 - Tulostettava versio -
 
 
 Merikarvian kunta • Kauppatie 40, 29900 Merikarvia • puh. 044 7246 333 • etunimi.sukunimi@merikarvia.fi