Suomeksi in English på svenska
Ajankohtaista
Kuulutukset ja ilmoitustaulu
Ta­pah­tu­ma­luet­te­lo
Ajankohtaista > Kuulutukset ja ilmoitustaulu > Korpi-Matin tuulivoimapuiston osayleiskaavan kaavaehdotus

Korpi-Matin tuulivoimapuiston osayleiskaavan kaavaehdotus

Julkaistu 3.4.2019
Näkyvissä 4.4.2019 - 7.5.2019
KUULUTUS

Maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen mukaan ilmoitetaan Korpi-Matin tuulivoimapuiston osayleiskaavan kaavaehdotuksesta.

Kaavaa koskeva ehdotusvaiheen aineisto on julkisesti nähtävillä 4.4.–6.5.2019 Merikarvian kunnan verkkosivuilla www.merikarvia.fi sekä Merikarvian kunnanvirastolla ja Merikarvian kirjastossa.

Kaavahankkeesta järjestetään avoin kaavavastaanottotilaisuus Merikarvian kunnanvirastolla keskiviikkona 17.4.2019 klo 17.00–19.00. Tilaisuudessa ovat tavattavissa ja kysymyksiin vastaamassa kunnan edustajat, hanketoimijat ja kaavakonsultti.

Tuulivoimaosayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena siten, että sen perusteella voidaan suoraan myöntää rakennusluvat tuulivoimaloille (maankäyttö- ja rakennuslain 77 §).

Kaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 2 150 hehtaaria. Alueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa tai asemakaavaa, ja alue on tällä hetkellä pääasiassa rakentamatonta suo-, maa- ja metsätalousaluetta. Alue on osoitettu lainvoimaisessa Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 1 tuulivoimaloiden alueeksi.

Osallisilla on mahdollisuus saada tietoa kaavoituksesta ja esittää muistutuksensa. Muistutukset toimitetaan kaavan nähtävillä oloaikana kirjepostiosoitteeseen Kunnanvirasto, Kauppatie 40, 29900 Merikarvia tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@merikarvia.fi.

Yhteyshenkilöt: Merikarvian kunta, kunnanjohtaja Kimmo Puolitaival, p. 044 7246 300, kimmo.puolitaival@merikarvia.fi ja Pöyry Finland Oy, johtava asiantuntija, maankäyttö, Miia Nurminen-Piirainen, p. 050 576 3580, miia.nurminen-piirainen@poyry.com.

Merikarvialla 4.4.2019
Merikarvian kunnanhallitus
Korpi-Matti kaavaehdotus 12032019 (PDF-dokumentti, 2 822 kt)
Liite_1_OAS Korpi-Matti 12032019 (PDF-dokumentti, 2 940 kt)
Liite_7_Havainnekuvat_2018 (PDF-dokumentti, 11 370 kt)
Liite_11_Korpi-Matti vastineraportti (PDF-dokumentti, 648 kt)
Päivitetty 4.4.2019 - Tulostettava versio -
 
 
 Merikarvian kunta • Kauppatie 40, 29900 Merikarvia • puh. 044 7246 333 • etunimi.sukunimi@merikarvia.fi