Suomeksi in English på svenska
Ajankohtaista
Kuulutukset ja ilmoitustaulu
Ta­pah­tu­ma­luet­te­lo
Ajankohtaista > Kuulutukset ja ilmoitustaulu > Europarlamenttivaalit 2019

Europarlamenttivaalit 2019

Julkaistu 18.4.2019
Näkyvissä 18.4.2019 - 27.5.2019
KUULUTUS

Europarlamenttivaalit 2019
Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 26.5.2019. Vaalipäivänä äänestyspaikat ovat avoimena klo 9.00–20.00.

Äänestysalueet ja -paikat
Merikarvian kunnan äänestysalueet ja vaalipäivän äänestyspaikat (suluissa) ovat seuraavia:
• 001 Ylikylän äänestysalue (Kunnanvirasto, Kauppatie 40, 29900 Merikarvia)
• 002 Eteläinen äänestysalue (Kisapirtti, Eteläinen rantatie 1392, 29900 Merikarvia)
• 003 Kuvaskankaan äänestysalue (Kuvaskankaan kylätalo, Vaasantie 2307, 29940 Kuvaskangas)

Äänestäjän henkilöllisyyden toteaminen
Äänestäjän on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä ajokortilla, passilla tai henkilökortilla. Mikäli äänioikeutetulla ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi voi myöntää hänelle maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten.

Äänioikeus
Suomessa toimitettavissa europarlamenttivaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttänyt
a) Suomen kansalainen asuinpaikkaan katsomatta, ja
b) muun EU:n jäsenvaltion kansalainen, joka ei ole menettänyt vaalikelpoisuuttaan kotivaltiossaan ja on viimeistään 80. päivänä ennen vaalipäivää ilmoittautunut maistraatille otettavaksi Suomen äänioikeusrekisteriin ja
I. jolla on kotikunta Suomessa 51. päivänä ennen vaalipäivää tai
II. joka on EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa tai tällaisen henkilön perheenjäsen, joka asuu Suomessa.

Äänioikeutettu saa samoissa europarlamenttivaaleissa äänestää vain yhdessä EU:n jäsenvaltiossa: joko kotivaltiossaan tai siinä valtiossa, jossa asuu (asuinvaltiossaan). Suomen kansalainen, joka on säädetyssä määräajassa ilmoittautunut äänestäjäksi jonkun toisen EU:n jäsenvaltion europarlamenttivaaleissa, ei ole äänioikeutettu Suomen europarlamenttivaaleissa.

Ennakkoäänestys
Jokainen äänioikeutettu saa äänestää ennakolta 15.5. - 21.5.2019. Kiilarinteen vanhustenhuoltolaitoksessa ja Annikakodissa toimitettavasta ennakkoäänestyksestä ja siitä tiedottamisesta huolehtii erikseen valittu vaalitoimikunta. Merikarvian kunnan yleinen ennakkoäänestyspaikka on kunnanvirastolla osoitteessa Kauppatie 40. Ennakkoäänestyksen aukioloajat ovat seuraavat:
• ke 15.5. - pe 17.5.2019 klo 9.00–18.00
• la 18.5.2019 klo 10.00–14.00
• su 19.5.2019 klo 12.00–16.00
• ma 20.5. - ti 21.5.2019 klo 9.00–18.00

Kotiäänestys
Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakkoon kotonaan. Muut äänioikeutetut eivät saa äänestää kotiäänestyksessä.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen, joka ei täytä kotiäänestykselle säädettyjä edellytyksiä, ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. Henkilön, joka em. syistä johtuen haluaa äänestää ennakolta kotona, on joko itse tai valitsemansa henkilön välityksellä ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 14.5.2019 ennen klo 16.00 sen kunnan keskusvaalilautakunnalle (Merikarvia, p. 044 7246 333), jonka äänioikeusrekisteriin hänet on merkitty. Ilmoituksessa käytettäviä lomakkeita saa Merikarvian kunnanviraston neuvonnasta.

Merikarvialla 18.4.2019
MERIKARVIAN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA
Päivitetty 18.4.2019 - Tulostettava versio -
 
 
 Merikarvian kunta • Kauppatie 40, 29900 Merikarvia • puh. 044 7246 333 • etunimi.sukunimi@merikarvia.fi