Suomeksi in English på svenska
Ajankohtaista
Kuulutukset ja ilmoitustaulu
Ta­pah­tu­ma­luet­te­lo

Eduskuntavaalit 2019

Julkaistu 1.3.2019
Näkyvissä 1.3.2019 - 15.4.2019
KUULUTUS
Eduskuntavaalit 2019
Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019. Vaalipäivänä äänestyspaikat ovat avoimena klo 9.00–20.00.

Äänestysalueet ja -paikat
Merikarvian kunnan äänestysalueet ja vaalipäivän äänestyspaikat (suluissa) ovat seuraavia:
• 001 Ylikylän äänestysalue (Kunnanvirasto, Kauppatie 40, 29900 Merikarvia)
• 002 Eteläinen äänestysalue (Kisapirtti, Eteläinen rantatie 1392, 29900 Merikarvia)
• 003 Kuvaskankaan äänestysalue (Kuvaskankaan kylätalo, Vaasantie 2307, 29940 Kuvaskangas)

Äänestäjän henkilöllisyyden toteaminen
Äänestäjän on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä ajokortilla, passilla tai henkilökortilla. Mikäli äänioikeutetulla ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi voi myöntää hänelle maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten.

Äänioikeus
Eduskuntavaaleissa äänioikeutettu on asuinpaikastaan riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.

Ennakkoäänestys
Jokainen äänioikeutettu saa äänestää ennakolta 3.4. - 9.4.2019. Kiilarinteen vanhustenhuoltolaitoksessa ja Annikakodissa toimitettavasta ennakkoäänestyksestä ja siitä tiedottamisesta huolehtii erikseen valittu vaalitoimikunta. Merikarvian kunnan yleinen ennakkoäänestyspaikka on kunnanvirastolla osoitteessa Kauppatie 40. Ennakkoäänestyksen aukioloajat ovat seuraavat:

• ke 3.4. - pe 5.4.2019 klo 9.00–18.00
• la 6.4.2019 klo 10.00–14.00
• su 7.4.2019 klo 12.00–16.00
• ma 8.4. - ti 9.4.2019 klo 9.00–18.00

Kotiäänestys
Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakkoon kotonaan. Muut äänioikeutetut eivät saa äänestää kotiäänestyksessä.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen, joka ei täytä kotiäänestykselle säädettyjä edellytyksiä, ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. Henkilön, joka em. syistä johtuen haluaa äänestää ennakolta kotona, on joko itse tai valitsemansa henkilön välityksellä ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 2.4.2019 ennen klo 16.00 sen kunnan keskusvaalilautakunnalle (Merikarvia, p. 044 7246 333), jonka äänioikeusrekisteriin hänet on merkitty. Ilmoituksessa käytettäviä lomakkeita saa Merikarvian kunnanviraston neuvonnasta.

Merikarvialla 28.2.2019
MERIKARVIAN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA
Päivitetty 1.3.2019 - Tulostettava versio -
 
 
 Merikarvian kunta • Kauppatie 40, 29900 Merikarvia • puh. 044 7246 333 • etunimi.sukunimi@merikarvia.fi