Suomeksi in English på svenska
Palvelut
Pal­ve­lu­ha­ke­mis­to
Asu­mi­nen »
Elinkeino- ja maaseutupalvelut
Si­vis­tys­pal­ve­lut »
Lo­mak­keet »
Sosiaali- ja terveyspalvelut »
Työl­lis­tä­mis­pal­ve­lut
Mystikki - Merikarvian kierrätyspaja
Tekninen toimi »
Ravinto- ja puhtauspalvelut »
Rakennusvalvonta ja ympäristötoimi
» Ra­ken­nus­val­von­ta
» Korjaus- ja energia -avustukset
» Ym­pä­ris­tön­suo­je­lu
» Ter­veys­val­von­ta
» Eläin­lää­kin­tä
» Valtion erityisryhmien investointiavustukset ja korkotukilainat
Palo- ja pelastustoimi
Sa­ta­mat »
Taksat ja maksut »
Jouk­ko­lii­ken­ne »
Kirkolliset palvelut »

Ympäristönsuojelu

Kunnan tulee alueellaan valvoa ja edistää ympäristönsuojelua siten, että luontoa ja muuta ympäristöä suojelemalla, hoitamalla ja kehittämällä turvataan kunnan asukkaille terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava sekä luonnontaloudellisesti kestävä ympäristö. Tämä perustehtävä on säädetty laissa kuntien ympäristösuojelun hallinnosta.

Ympäristölautakunta toimii eri laissa määriteltynä kunnan ympäristösuojeluviranomaisena, lupa- ja valvontaviranomaisena, huolehtien perustehtävän toteutuksesta.

· ympäristölupien valmistelu
· meluilmoitukset
· jätevesien johtamisasiat
· jätehuollon valvonta
· haja-asutusalueen jätevesiasiat
· lannan patterointi-ilmoitukset
· ruoppaukset

Jätevesineuvontaa Satakunnassa (PDF-dokumentti, 201 kt)
Jätevesisuunnittelua (PDF-dokumentti, 14 kt)
Ympäristöasioista löytyy tietoa myös elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sivuilta:
Ympäristöluvan hakeminen, lomakkeet ja täyttöohjeet löytyvät täältä:
Karjanlannan patterointi-ilmoitus ja ohjeet:
Ohje lannan patteroinnista (PDF-dokumentti, 14 kt)
Vesirakennus ohjeita

Aiotko ruopata?
Ruopaus- ja niittoilmoitus löytyy täältä:

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen yhteystiedot löytyvät täältä:
Päivitetty 16.3.2015 - Tulostettava versio -
 
 
 Merikarvian kunta • Kauppatie 40, 29900 Merikarvia • puh. 044 7246 333 • etunimi.sukunimi@merikarvia.fi